Ferdigstilte prosjekter

{"dots":"true","arrows":"true","effect":"slide"}
Wiggen
Utvendig restaurering av trønderlån og stabbur på Viggja. Tømrerleveranse. Ferdig april 2008. Tiltakshaver: John Wiggen
{"dots":"true","arrows":"true","effect":"slide"}
Fjellhaugsveien 31
Enebolig i Fjellhaugveien i Børsa. Komplett, nøkkelferdig leveranse alle fag – prosjektering og utførelse. Ferdig november 2008. BYA 97 m2, BRA 147 m2.
{"dots":"true","arrows":"true","effect":"slide"}
Elvgata 8
Ombygging / restaurering av enebolig i Buvika. Tømrer, flis og våtrom. Tiltakshaver: Emil Hoff
{"dots":"true","arrows":"true","effect":"slide"}
Lykkja
5 eneboliger på Lykkja, Viggja. Hovedleveranse – tømrer, våtrom og flis. Ferdig sommeren 09. Tiltakshaver: Sameiet Lykkja.
{"dots":"true","arrows":"true","effect":"slide"}
Skålvollen II
Enebolig m/ garasje på Skålvollen i Skaun. Komplett, nøkkelferdig leveranse alle fag utenom elektro – prosjektering og utførelse. Ferdig juni 2010. BYA 163 m2, BRA 145 m2. Tiltakshaver: Lars og Kristin Syrstad
{"dots":"true","arrows":"true","effect":"slide"}
Råbygda, Skaun
Komplett, nøkkelferdig leveranse av enebolig i Råbygda, Skaun. Unntatt graving og betong. Ferdig høsten 2012 BYA 130m2, BRA 309m2 Tiltakshaver: Bjørge og Brit Leraand Rekstad
{"dots":"true","arrows":"true","effect":"slide"}
Skålvollen I
Enebolig m/ garasje på Skålvollen i Skaun. Komplett, nøkkelferdig leveranse alle fag utenom elektro – prosjektering og utførelse. Ferdig juni 2010. BYA 173 m2, BRA 156 m2. Tiltakshaver: Lars O. Landrø
{"dots":"true","arrows":"true","effect":"slide"}
Jåren
Enebolig på Jåren i Skaun. Komplett, nøkkelferdig leveranse alle fag utenom elektro, våtrom og flis. Ferdig oktober 2009. BYA 125 m2, BRA 191 m2. Tiltakshaver: Martin Jystad og Anita Stamnsve.
{"dots":"true","arrows":"true","effect":"slide"}
Rønningslia 23
Enebolig i Rønningslia i Børsa. Komplett, nøkkelferdig leveranse alle fag – prosjektering og utførelse. Ferdig juli 2010. BYA 130 m2, BRA 194 m2.
{"dots":"true","arrows":"true","effect":"slide"}
Hesttrøa 16
Enebolig i Løvset boligfelt på Melhus. Komplett, nøkkelferdig leveranse alle fag – prosjektering og utførelse. Ferdig september 2010. BYA 115 m2, BRA 172 m2.
{"dots":"true","arrows":"true","effect":"slide"}
Trøan 18
Enebolig i Trøan på Viggja. Komplett, nøkkelferdig leveranse alle fag – prosjektering og utførelse. Ferdig november 2010. BYA 130 m2, BRA 195 m2. Tiltakshaver: Stian og Christina Berg
{"dots":"true","arrows":"true","effect":"slide"}
Eggkleiva
Enebolig i Eggkleiva, Skaun. Hovedleveranse – prosjektering, tømrer, våtrom og flis. Ferdig juli 2011. BYA 163 m2, BRA 218 m2. Tiltakshaver: Ola Storseth og Tove Elise Arentz.
{"dots":"true","arrows":"true","effect":"slide"}
Skaun kommune, inntaksbygg Malmsjøen
Tilbygg til eksisterende inntakshus, komplett leveranse. BYA: 25m2 Ferdig sommeren 2012 Tiltakshaver: Skaun kommune
{"dots":"true","arrows":"true","effect":"slide"}
Øysand Stål
Kontorlokale ved Mølla i Buvika. Komplett, nøkkelferdig leveranse alle fag – prosjektering og utførelse. Ferdig juni 2011. BYA 160 m2, BRA 144 m2
{"dots":"true","arrows":"true","effect":"slide"}
Fjellhaugveien 24
Enebolig i Børsa. Komplett, nøkkelferdig leveranse alle fag utenom maler – prosjektering og utførelse. Ferdig august 2011. BYA 224 m2, BRA 233 m2. Tiltakshavere: Bård Selsås og Kristin Gangås.
{"dots":"true","arrows":"true","effect":"slide"}
Børsa Barnehage – Lyngstua
Barnehagepaviljong i Børsa. Komplett, nøkkelferdig leveranse alle fag utenom graver – prosjektering og utførelse. Ferdig november 2011. Byggetid: 2 mnd. Tiltakshaver: Skaun Kommune
{"dots":"true","arrows":"true","effect":"slide"}
Einan, Børsa
Enebolig med garasje. Komplett, nøkkelferdig leveranse alle fag unntatt arkitekturprosjektering. Ferdig vinteren 2011-12 BRA 234m2, BYA 154m2 Tiltakshaver: Kåre og Bente Rønningen
{"dots":"true","arrows":"true","effect":"slide"}
Myrvangsvingen, Stavset.
Enebolig med garasje. Komplett, nøkkelferdig leveranse alle fag. Ferdig våren 2016.
{"dots":"true","arrows":"true","effect":"slide"}
Børsøra 12, Børsa
Enebolig med garasje. Komplett, nøkkelferdig leveranse alle fag. Ferdig 2015. Tiltakshaver: Martin Kjøren
{"dots":"true","arrows":"true","effect":"slide"}
John P Kroglunds veg 3, Heimdal
Fire-mannsbolig med Carport. Komplett, nøkkelferdig leveranse alle fag unntatt arkitekturprosjektering. Ferdig vår 2017