Ferdigstilte prosjekter

Wiggen

Utvendig restaurering av trønderlån og stabbur på Viggja. Tømrerleveranse. Ferdig april 2008.

Tiltakshaver: John Wiggen

Fjellhaugsveien 31

Enebolig i Fjellhaugveien i Børsa. Komplett, nøkkelferdig leveranse alle fag – prosjektering og utførelse. Ferdig november 2008. BYA 97 m2, BRA 147 m2.

Elvgata 8

Ombygging / restaurering av enebolig i Buvika. Tømrer, flis og våtrom.

Tiltakshaver: Emil Hoff

Lykkja

5 eneboliger på Lykkja, Viggja. Hovedleveranse – tømrer, våtrom og flis. Ferdig sommeren 09.
Tiltakshaver: Sameiet Lykkja.

Skålvollen II

Enebolig m/ garasje på Skålvollen i Skaun. Komplett, nøkkelferdig leveranse alle fag utenom elektro – prosjektering og utførelse. Ferdig juni 2010. BYA 163 m2, BRA 145 m2.
Tiltakshaver: Lars og Kristin Syrstad

Råbygda, Skaun

Komplett, nøkkelferdig leveranse av enebolig i Råbygda, Skaun. Unntatt graving og betong.
Ferdig høsten 2012
BYA 130m2, BRA 309m2
Tiltakshaver: Bjørge og Brit Leraand Rekstad

Skålvollen I

Enebolig m/ garasje på Skålvollen i Skaun. Komplett, nøkkelferdig leveranse alle fag utenom elektro – prosjektering og utførelse. Ferdig juni 2010.
BYA 173 m2, BRA 156 m2.
Tiltakshaver: Lars O. Landrø

Jåren

Enebolig på Jåren i Skaun. Komplett, nøkkelferdig leveranse alle fag utenom elektro, våtrom og flis. Ferdig oktober 2009.
BYA 125 m2, BRA 191 m2.
Tiltakshaver: Martin Jystad og Anita Stamnsve.

Rønningslia 23

Enebolig i Rønningslia i Børsa. Komplett, nøkkelferdig leveranse alle fag – prosjektering og utførelse. Ferdig juli 2010.
BYA 130 m2, BRA 194 m2.

Hesttrøa 16

Enebolig i Løvset boligfelt på Melhus. Komplett, nøkkelferdig leveranse alle fag – prosjektering og utførelse. Ferdig september 2010. BYA 115 m2, BRA 172 m2.

Trøan 18

Enebolig i Trøan på Viggja. Komplett, nøkkelferdig leveranse alle fag – prosjektering og utførelse. Ferdig november 2010.
BYA 130 m2, BRA 195 m2.
Tiltakshaver: Stian og Christina Berg

Eggkleiva

Enebolig i Eggkleiva, Skaun. Hovedleveranse – prosjektering, tømrer, våtrom og flis. Ferdig juli 2011. BYA 163 m2, BRA 218 m2.
Tiltakshaver: Ola Storseth og Tove Elise Arentz.

Skaun kommune, inntaksbygg Malmsjøen

Tilbygg til eksisterende inntakshus, komplett leveranse.
BYA: 25m2
Ferdig sommeren 2012
Tiltakshaver: Skaun kommune

Øysand Stål

Kontorlokale ved Mølla i Buvika. Komplett, nøkkelferdig leveranse alle fag – prosjektering og utførelse. Ferdig juni 2011. BYA 160 m2, BRA 144 m2

Fjellhaugveien 24

Enebolig i Børsa. Komplett, nøkkelferdig leveranse alle fag utenom maler – prosjektering og utførelse. Ferdig august 2011. BYA 224 m2, BRA 233 m2.

Tiltakshavere: Bård Selsås og Kristin Gangås.

Børsa Barnehage – Lyngstua

Barnehagepaviljong i Børsa. Komplett, nøkkelferdig leveranse alle fag utenom graver – prosjektering og utførelse. Ferdig november 2011. Byggetid: 2 mnd. Tiltakshaver: Skaun Kommune

Einan, Børsa

Enebolig med garasje. Komplett, nøkkelferdig leveranse alle fag
unntatt arkitekturprosjektering. Ferdig vinteren 2011-12
BRA 234m2, BYA 154m2
Tiltakshaver: Kåre og Bente Rønningen

Myrvangsvingen, Stavset.

Enebolig med garasje. Komplett, nøkkelferdig leveranse alle fag. Ferdig våren 2016.

Børsøra 12, Børsa

Enebolig med garasje. Komplett, nøkkelferdig leveranse alle fag. Ferdig 2015.
Tiltakshaver: Martin Kjøren

John P Kroglunds veg 3, Heimdal

Fire-mannsbolig med Carport. Komplett, nøkkelferdig leveranse alle fag unntatt arkitekturprosjektering. Ferdig vår 2017